Menjador i acollida

L’AFA de l’escola gestiona directament el servei de menjador i d’acollida de l’escola. 

El conveni actual firmat amb el Consell Comarcal d’Osona, té una vigència fins el pròxim juny de 2024. 

 

L’escola Sant Marc disposa de cuina pròpia on s’elaboren diàriament els menús que s’ofereixen, potenciant sempre que és possible, la compra dels productes al comerç local del poble.

 

El menú que s’ofereix a l’escola ha estat inicialment elaborat i periòdicament supervisat per la nutricionista Meritxell Bansell amb número de col·legiada 665.

 

A part del menú diari, també s’ofereix el menú astringent, per vegetarians, halal o per alumnes que tinguin alguna intolerància / al·lèrgia alimentària, sempre que es comuniqui prèviament. Els infants amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, diagnosticades per especialistes, hauran d’acreditar mitjançant certificat mèdic la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que perjudiquin la seva salut. Preguem ens feu arribar el certificat o informe mèdic per tal de comunicar‐ho al personal de cuina i fer un menú especial a les necessitats de vostre fill/a. 

 

Els menús s’envien mensualment a les famílies a través del Dinantia i el podeu trobar a l’apartat de notícies del blog.

 

HORARIS DE MENJADOR

El servei de menjador habitualment s'organitza en 3 torns:

I3, I4 i I5 comencen a dinar a les 12:30h

P1, P2, P3 comencen a dinar a la 13:10h

P4, P5 i P6 comencen a dinar a les 14h

 

Els dies que l’escola fa jornada intensiva, els horaris de menjador es veuran obligatòriament modificats. L'hora de sortida dels alumnes que utilitzin el servei de menjador serà a les 15:30.

I3, I4 i I5 comencen a dinar a la 13h

P1, P2, P3 comencen a dinar a les 13:45h

P4, P5 i P6 comencen a dinar a les 14:30h

 

Fora dels torns de dinar corresponents a cada grup, els alumnes realitzaran joc lliure, activitats dirigides amb les monitores de menjador o les activitats extraescolars a les quals estiguin apuntats.

Els alumnes de P3 que ho necessitin podran anar a fer migdiada una vegada hagin acabat de dinar. Si l’infant necessita alguna cosa especial per dormir (bolquers, xumet, peluix,...) caldrà portar-ho de casa tot etiquetat en una sola bossa que es tornarà a final de curs o quan deixi de dormir. Si no fan migdiada, sortiran al pati de l’escola o aniran a les aules a realitzar activitats dirigides pels monitors.

 

PREUS SERVEI MENJADOR:

Els preus de servei de menjador inclouen el preu del menú i el monitoratge. 

 

-Usuari fix. El preu del menú és de 6,70€/dia. Si es falta d'1 a 3 dies, es cobrarà 3,3€/dia en concepte de monitoratge; a partir del quart dia no es cobrarà, sempre que es justifiqui.

-Usuari esporàdic. El preu del menú és de 7,60€/dia. Si un mes s’utilitza el servei més de 10 dies, es cobrarà el preu d’usuari fix. En cas de fer ús del servei un dia esporàdic, es podrà pagar en efectiu l’import exacte el mateix dia que es faci ús del servei de menjador al despatx de l’AFA, situat al costat de Consergeria.

-Usuari becat. Si us han concedit l’ajuda individual pel servei de menjador, agrairíem ens justifiqueu el tant per cent de la beca concedida i cas per cas, calcularem l’import restant a pagar cada mes. Es girarà rebut a l’inici de cada mes en cas de beques parcials.

 

HORARIS DEL SERVEI D’ACOLLIDA:

L’horari de l’acollida matinal serà de 7:30 a 9 hores, distribuïda en dos torns:

-De les 7:30 a les 9h

-De les 8:15 a les 9h

 

PREUS SERVEI ACOLLIDA:

-Tot l’horari: 38€/mes

-A partir de 8:15 hores 22€/mes

-Dies esporàdics 4€/dia

 

El cobrament del servei d’acollida i/o de menjador, es farà a través de gir bancari. Durant els primers dies de cada mes, es cobrarà el servei del mes anterior. 

En cas que hi hagi algun rebut retornat de les quotes, la família s’haurà de fer càrrec de les despeses de devolució de la comissió bancària. 

En el cas que es canviï de número de compte, agrairíem ens ho poguéssiu comunicar en la menor brevetat possible per tal de poder-vos enviar la corresponent ordre de domiciliació SEPA.


Per a més informació, inscripcions o qualsevol cosa relacionada amb el servei de menjador i acollida us podeu posar en contacte amb la coordinadora del servei d’acollida i menjador, la Maria, a través del telèfon 621 29 14 75, del correu electrònic santmarcmenjador@gmail.com  o a través del Dinantia.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada