Extraescolars


Aquí podreu trobar la informació de les activitats extraescolars adreçades als vostres fills/es que organitza l’AFA per aquest nou curs escolar 2023/2024.

Totes les activitats han estat escollides amb l’objectiu de reforçar-los els coneixements, les capacitats i habilitats, en hores no lectives, d’una manera lúdica i divertida. La possibilitat de socialitzar-se permet el creixement personal i la relació amb els altres, al mateix temps que es va descobrint i potenciant nous interessos i motivacions.

Les activitats es realitzaran des del dia 2 d’octubre de 2023 fins el dia 31 de maig del 2024.

Totes les activitats són impartides per empreses especialitzades i compten amb monitors/es i professors titulats. 
Cada empresa/entitat serà la responsable de les inscripcions, fixació del preu mensual i el cobrament de la quota.

Totes les activitats tenen un nombre mínim i màxim de places, cada empresa decidirà els alumnes mínims / màxims per activitat. En el cas que l’activitat no arribi al nombre mínim d’alumnes, aquesta no es podrà realitzar. En el cas que hi hagi més demanda que places disponibles, les places s’adjudicaran per ordre d’inscripció. L’alumnat que hagi fet l’activitat durant el curs anterior tindrà prioritat de plaça, la resta de places disponibles es donaran per ordre d’inscripció. Els i les alumnes sense plaça restaran en llista d’espera i se’ls avisarà tan bon punt es produeixi una baixa.

Si esteu interessats en que l’AFA ofereixi alguna activitat extraescolar i/o teniu alguna empresa, entitat o persona de contacte que la pugui realitzar, agrairíem ens ho poguéssiu comunicar. A vegades no podem oferir l’activitat perquè no coneixem qui ens ho pot fer.

Podeu contactar amb la comissió d’extraescolars de l’AFA, a través del correu electrònic: extraescolars.santmarc@gmail.com.


PLANNING DEFINITIU EXTRAESCOLARS CURS 2023-24** Els horaris indiquen la franja horària. Consultar els horaris a la informació de cada extraescolar o directament amb l’empresa organitzadora.


A continuació, podreu trobar la informació de cada una de les activitats que es realitzen.


ÀNGLES:

Des de l’any 1991, Osona Idiomes utilitza una metodologia d’aprenentatge de la llengua anglesa que es centra totalment en la immersió lingüística. Els nostres professionals està format per persones nadius, filòlegs i mestres amb molta experiència, responen a un perfil totalment adequat per ensenyar la llengua anglesa d’una manera natural i amb l’objectiu d’anar introduint als alumnes en l’escolta, comprensió i la comunicació de la mateixa llengua.

METODOLOGIA

- Immersió de l’anglès a l’aula
- Grups reduïts
- Entrega de programacions a les famílies
- Seguiment personalitzat de l’alumne
- Acompanyament mestre-famílies
- Informes i entrevistes amb les famílies
- Preparació d’exàmens oficials

ANGLÈS LÚDIC
L’anglès lúdic o Fun with English va dirigit a alumnes d’infantil, de 1r i 2n de Primària i està pensat per treballar l’activitat a través de tallers, els quals de manera amena, lúdica i divertida, l’alumne interactua amb la llengua anglesa mitjançant storytelling (explicant contes), games (jocs), songs (cançons) i arts and crafts (diferents activitats artístiques i manualitats). Tenim sempre present que el nen gaudeixi i alhora tingui contacte constant amb la llengua anglesa amb un programa amb uns continguts adaptats al nivell i a l’edat

ANGLÈS ACADÈMIC
L’anglès acadèmic va dirigit a Primària, Secundària i Batxillerat, i segueix una metodologia d’aprenentatge de la llengua anglesa que es concentra totalment en la immersió lingüística.


Pel que fa a Infantil (I3, I4 i I5), la nostra feina més important és que els alumnes puguin aprendre amb una immersió total de la llengua anglesa i sobretot amb ganes de passar-ho bé i comunicar-se a través del joc.

A Cicle Inicial (1r i 2n), es continua motivant a l’alumne per poder aprendre dintre d’un context d’immersió de la llengua anglesa, també amb activitats de joc i introduint ja totes les habilitats competencials de la llengua anglesa. (reading, writing, listening i speaking).

A Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è) s’enfoca als alumnes per fer els exàmens Oficials de la Universitat de Cambridge i seguint les pautes estructurals i d’equivalència del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. D’aquesta manera l’alumne es pot presentar als exàmens oficials i així rep un certificat que avala el seu aprenentatge.

* Es farà una reunió informativa durant el mes de setembre per explicar la metodologia i resoldre els dubtes que pugueu tenir.

Cursos:

De I3 a 6è

El número mínim d’infants per poder realitzar l’activitat serà de 5 alumnes

Horari:

Als migdies i a les tardes en funció de les edats. Consultar grups provisionals a la taula resum d’extraescolars i al formulari d'inscripció de més avall. 

Degut a la jornada intensiva de l’escola els horaris es poden veure modificats

Inici:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: últim dia escolar

Preu:

Preu per 1 hora lectiva setmanal 37€/mes

Preu per 1,5h lectiva setmanal 47€/mes

Preu de 2 hores lectives  setmanals és de 57€/mes 

Els cobraments dels rebuts es faran el dia 20 de cada mes. 

En el cobrament del mes  d’octubre es cobrarà el material.

No es cobra matrícula.

Informació:

Enviar un correu a info@osonaidiomes.com o montse@osonaidiomes.com 

Trucar a 669 006 767 o al 93 850 25 36 

Es farà una reunió informativa durant el mes de setembre.

Inscripcions:

Omplint el formulari online del següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFk8knwz19Qi8oVTJuOY_eoLE6wS6bojJ7sW8bHJh77DOKQ/viewform?pli=1 ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

La Robòtica la realitza l’empresa RoboTIC. Es treballa a partir de projectes en els que utilitzen peces LEGO per a construir petits robots, màquines simples i mecanismes diversos (engranatges,  rodes i eixos, etc.) que són programats a través de l’ordinador per a generar moviments (girs,  desplaçaments amb sensors, etc.). Per assolir aquesta fita es treballa en petits grups de 6 a 10 alumnes, de forma col·laborativa. D’aquesta manera potenciem la creativitat, el  desenvolupament d’habilitats per a la resolució de problemes i la capacitat de treball en equip


Alumnes de 1r a 3r:  treballem la robòtica amb el Kit de robòtica LEGO  WeDo. Aprenen a muntar petites màquines que funcionen amb motors i sensors. Per fer-les  funcionar les han de programar amb un software especialment dissenyat pels més petits. També  els introduïm en el món de la programació amb Scratch, aprenen a utilitzar l’entorn i a fer senzills  programes. A final de curs, els oferim la possibilitat de participar en un concurs de Robòtica  organitza’t per RoboTIC on tenen la possibilitat de posar en pràctica els coneixement treballats  a l’aula. 

Alumnes de 4t a 6è: treballem la robòtica amb el Kit de robòtica LEGO Mindstorms. Els alumnes aprenen a construir diferents màquines i robots que funcionen amb  motors i sensors, després els programen perquè funcionin i siguin capaços de superar diferents  reptes. També els ensenyem a programar videojocs senzills amb Scratch, per tal d’aprofundir en  diferents tècniques de programació. A final de curs, els oferim la possibilitat de participar en un  concurs de Robòtica organitza’t per RoboTIC on tenen la possibilitat de posar en pràctica els  coneixement treballats a l’aula.

Cursos:

Adreçat a infants de 1r a 6è

El número mínim d’infants per poder realitzar l’activitat serà de 7 i el màxim 12

Horari:

Robòtica 1-2: Dijous de 13:55 a 14:55 alumnes de  1r a 6è 

Robòtica 1-2: Dimecres de 16:30-17:45 alumnes de  1r a 6è 

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu:

Activitat de migdia: 31€/mes

Activitat de tarda: 33€/mes

Informació:

Enviar un correu a info@robo-tic.cat

Andreu 648.86.82.95

www.robotic.cat

Inscripcions:

Omplint el formulari online del següent enllaç  http://inscripcio.robotic.cat/ EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

L’activitat d'expressió artística és un espai on la pintura, la música, la dansa, expressió corporal, els contes, el joc dramàtic ens acompanyen a expressar la singularitat de cada nen. Treballant en grup, en un ambient lúdic, cada nen podrà trobar la seva mirada singular. L'expressió artística és una forma de comunicar-nos amb nosaltres mateixos i amb l'entorn, ens porta a elaborar emocions, pensaments, sensacions d'una forma divertida. 

L’activitat es basa en la vessant pedagògica de l'artteràpia. L'artteràpia és l'ús de les arts i les seves funcions (cognitives, comunicatives, catartiques, lúdiques, expressives i estètiques) al servei de la salut i el desenvolupament humà. L'artteràpia, uneix pedagogia, filosofia, pedagogia, ciències socials i de la salut i les diferents disciplines artístiques al servei del desenvolupament saludable de les persones.

En la seva vessant pedagògica, l'artteràpia té la capacitat d'unir pensament i emoció,  fomenta la creativitat, autonomia i motivació per l'aprenentatge. Ens basem en que els nens feliços aprenen més i millor i en la importància de desenvolupar un pensament propi i la suficient seguretat amb ells mateixos per poder expressar els seus sentiments i punts de vista, entenent que són únics. També fomentem molt l'aprenentatge a través de l'escolta, el respecte i la curiositat pel que els poden aportar els companys des de la seva experiència.

Objectius de l'activitat:

  • Estimular la creativitat i els recursos expressius dels nens i nenes

  • Fomentar el sentit de pertinença dins un grup des de la seva singularitat, i per tant estimulem la seva confiança, capacitat empàtica, escolta i respecte.

  • Busquem potenciar les habilitats i potencialitats pròpies de cada nen a més de flexibilitzar-los per poder obrir noves potencialitats, sempre respectant el ritme natural del seu aprenentatge.

  • Que els nens puguin expressar lliurement a través dels diferents recursos artístics, ampliar les seves capacitats perceptives i expressives

Com es treballa:

Les activitats sempre es plantegen segons les necessitats que es van donant en el grup; així anem jugant des de la pintura, el teatre, la dansa, la poesia, la narrativa, landart, etc, i s’acaba aprofundint més en aquelles activitats que el grup necessiti.

El respecte i el no judici són essencials en la nostra forma de treballar. Entenem que el judici limita la pròpia expressió i la creativitat. Fomentant la ressonància, és a dir, veure el que m'interessa del que he aconseguit, el que he expressat i ressonar i valorar també el treball que cada nen ha fet. Mirar-ho amb curiositat buscant el que puc aprendre del que aporta l'altre nen, obre la creativitat i l'escolta, ajuda a la cohesió grupal i que tots ens puguem sentir part del grup, sentint que podem aportar i el que fem suma als altres.

La diversió i la tendresa, la mirada amorosa i comprensiva cap als nens és essencial en la forma d'acompanyar-los en el seu desenvolupament psicoemocional

Sempre iniciem l'activitat escoltant-nos, convidant a que puguin expressar com estan i què necessiten, realitzem una activitat creativa i tanquem l'activitat en cercle, on cada nen ens mostra el que han fet.

Cursos:

De I3 a 6è 

Horari:

Els dilluns de 13:55h a 14:55h els cursos de 2n i 3r

Els dijous de 12:30h a 13:30h els cursos de 4t, 5è i 6è

Els dijous de 13:55h a 14:55h els cursos de I3, I4, I5 i 1r

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu:

25€/mes

Informació  

inscripcions:

Enviar un correu a annaartterapia@hotmail.com 

Trucar a Anna Buxaderas al 669 063 173ORDINOGRAFIA:

Les noves tecnologies estan a l’abast de tots els nens i nenes formant part del dia a dia de totes  les famílies.  

L’ordinografia és una activitat en la qual s’aprèn els moviments correctes dels dits de les mans  al teclat de l’ordinador per assolir la màxima velocitat a l’hora de teclejar.  

Distingim dos nivells; depenent de la coordinació inicial de l’alumne; normalment és necessari  un o dos anys per assolir un nivell. 

Al Nivell Inicial d’ordinografia comencem treballant la repetició i la coordinació dels moviments  de les mans per assolir la capacitat de treballar amb l’ordinador sense mirar el teclat.  

Al Nivell Avançat introduïm un nou factor, que és la velocitat (mesurada en pulsacions per  minut) en el tecleig. Això ho treballem a partir d’exercicis de velocitat, controlant el temps que  tarden a fer-los. Els alumnes fan ús de taules i gràfiques on poden apuntar-se i controlar-se els  seus propis resultats i evolucions durant el curs. 

El curs d'ordinografia és composa per 11 lliçons. El temps estimat que tarden a fer cada lliçó és de 3 sessions, tot i així, com que els alumnes treballen amb  el seu ordinador de forma individual provoca que puguin anar al seu propi ritme ajustant-se a les seves  necessitats i nivells. que estan ordenades per trimestres de la següent manera:


Trimestre 

Lliçó 

Conceptes a treballar

La fila central: “posició base”

Les lletres “E” i “I”

Les lletres “R” i “N”

Les lletres “C” i “O”

Les lletres “T”,”U” i “Q”

Les lletres “majúscula”; “punt” i “accents”

Les lletres “G” i “P”

Les lletres “B”,”M” i “coma”

Les lletres “V”,”Y” i “¿?”

10 

Les lletres “Z”,”H”, “¡!”

11 

Les lletres “W” i “X”

12 

Els números i la “Ç”

Només NIVELL2

Les tecles: retrocés, suprimir, Bloq Maj, Inici,  Fin, Ctrl, Alt+Gr, Insertar

Cursos:

De 4t a 6è 

Horari:

Dimecres de 12:30 a 13:30 

(en cas de necessitat s’obrirà el grup de dimarts de 12:30 a 13:30)

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu:

29€/mes

Informació inscripcions:

Cristina Boixeda Capdevila

Enviar un correu a:  info@larutllalleure.cat  

Trucar a  679 292 717 / 938 869 539PSICOSPORT

Activitat pensada per fomentar l'esport des d'edats ben petites per a tenir una vida activa i saludable, per això creiem que s'ha de conèixer gran varietat de possibilitats esportives, que alhora afavoriran a un bon desenvolupament de les habilitats motrius

Els principals objectius són: 

  • Participar en la formació integral dels infants treballant les habilitats motrius bàsiques. 

  • Fomentar el treball en equip i el respecte entre companys. 

  • Conèixer diferents modalitats esportives i les normes bàsiques

PSICOSPORT:  Adreçat a nens/es de 3 a 5 anys 

Jocs cooperatius, jocs esportius, jocs tradicionals, danses 

Objectius: Formar-se la imatge corporal i la pròpia identitat, construir esquemes d’acció i de pensament, adquirir competències amb el cos, explorar l’espai i els objectes, orientar-se en l’espai, sentir-se més segur/a i més satisfet/a a partir de les habilitats motrius conquerides. 

Cos imatge i percepció: postura, equilibri, lateralitat 

Habilitats Motrius Bàsiques: Caminar, córrer, saltar, rodar, reptar, gatejar i trepar, control d’objectes.

Cursos:

De I3 a I5

El número mínim per realitzar l’activitat serà de 5

Horari:

Psicosport: Dimarts de 16:30 a 17:30h

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31de maig

Preu:

25€/mes

Informació i inscripcions:

Enviar un correu a: fesfitcalldetenes@gmail.com 

Trucar a Milo tel. 606 128 745
TRAIL

L'esport és imprescindible pel benestar i la salut de petits i grans. L'objectiu principal de l’extraescolar és iniciar i fer estimar als nens i nenes un esport tan maco com és "Córrer per la muntanya”. 

L’activitat es farà principalment a l’aire lliure, perquè anirem als espais naturals que tenim més a prop de l’escola. Aplicarem la versió més lúdica d’aquest esport, prioritzant la cohesió de grup i que s’ho passin bé, perquè volem que despertin una gran passió pel trail running que faci que l’activitat física sigui un "hobby". Fent aquest esport aprendrem a respectar el medi, a competir, a guanyar i perdre, a respectar Als companys, a treballar en equip i molts d’altres valors que ja aniran descobrint.

JUGAREM!  Perquè jugar implica divertir-se i descobrir. El joc motiva als nens, els torna actius en el seu aprenentatge. No espereran que algú els ensenyi quina és la millor manera per córrer, la millor manera per fer una baixada, etc. Sinó que n’aprendran pel seu compte.  Jugant, crearem un ambient on els nens/es obtinguin un aprenentatge actiu.  Aprendran perquè voldran aprendre. 

APRENDREM! Tot jugant per les muntanyes i immersos dins la natura, aprendrem a competir, a guanyar i a  perdre, a respectar el rival, a no fer trampes, a treballar en equip, etc. En definitiva, aprendran a ser millors persones. Aprendran que l’esport és diversió, que no és una “feina” i no es fa per obligació. Volem que  aprenguin aquest concepte tant bàsic des de petits... Serà la introducció a un estil de vida no  sedentari, on l’esforç hi juga un paper molt important. Aprendran a fer servir el seu cos inconscientment i, mica en mica,  aniran refinant els seus patrons de moviment per ser més hàbils, àgils i eficients.   

Com que volem fer-ne corredors de muntanya, molts dels jocs seran adaptats pel terreny de pujades/baixades per tal que desenvolupin per sí sols, adequadament i sense por.  


Cursos:

De I4 a 6è

El número mínim per realitzar l’activitat serà de 7

Horari:

Dilluns de 16:30h a 18:00h

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

El primer dia és de prova i pot venir tothom sense cap compromís

Preu:

29€/mes

Si el número d’inscrits no arriba al mínim s’oferirà la possibilitat de mantenir l’activitat amb un augment del preu

Informació i inscripcions:

Enviar un correu a: diedre.escoladetrail@gmail.com 

Trucar a Octavi Ponce 635 837 848
COSTURA CREATIVA

En aquesta activitat es tracta d'aprendre a cosir, tot divertint-se i creant tot tipus de peluixos, clauers, titelles,... ja de bon començament amb les primeres puntades comencen a crear i això els motiva molt, de seguida van veient un resultat, i a mida que va avançant el curs van realitzant coses més complicades. 

Qué fem al dia a dia d'una classe? A principi de curs jo els hi dono molt preparat perquè ells vagin aprenent a enfilar l'agulla, fer el nus, les primeres puntades i més endavant m'agrada ja que ells triïn el que volen fer, preparen el patró, el retallen, ho marquen a la roba i ho preparen per començar a cosir. 

Aprofitem les dates assenyalades per fer les diferents creacions per Nadal guarniments per l'arbre, ninots de neu a partir d'un mitjó,.. per Sant Jordi fem roses amb tela, punts de llibres,.. 

Algun dia també es realitzarà estampació tèxtil.

OBJECTIUS

Fomentar la creativitat i la imaginació. 

Desenvolupar la motricitat fina. 

Conèixer els materials i com treballar amb ells.

Aprendre una mica el llenguatge bàsic, les diferents puntades,.. 

Enfortir l'autoestima, que aprenguin a valorar les coses que poden arribar a fer ells mateixos. 

MATERIAL 

Per realitzar aquesta activitat normalment els nens porten un costurer o una caixeta per portar les seves coses. El material bàsic que necessiten és: fil de cosir d'algun color, agulles de cap, agulles de cosir i unes petites tisores. 

El tema del material més genèric com les teles, feltre, floca per fer els peluixos, ullets,.. es subministrarà per part de l’empresa organitzadoraCursos:

Adreçat a alumnes de 1er a 6è  

El número mínim d’infants per poder realitzar l’activitat serà de 5 nens

Horari:

Els divendres de 12:30 a 13:30 els cursos de 4rt, 5è i 6è

Els divendres de 13:55h a 14:55h els cursos de 1r, 2n, 3r

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu :

25€/mes

Informació i inscripcions:

Carme Pi: tel.667 094 875 /  carmepiborras@gmail.com NATACIÓ:

Curset de natació organitzat pels pares de cada curs interessat, l’AFA únicament fa d’enllaç entre els pares i la piscina perquè les famílies es puguin beneficiar d’un preu més econòmic pel fet de ser socis de l’AFA.

Els pares de cada curs organitzat seran els responsables de portar i recollir els nens a la piscina el dia i hora previst i acordat.

S’haurà de triar un responsable dels pares del grup perquè pugui fer d’enllaç entre els pares i l’AFA. Tot i que es crearà un grup de whattsapp per poder fer les comunicacions que facin referència al curset a tot el grup, és necessari que inicialment un pare/mare es faci responsable del grup perquè hi hagi un únic interlocutor amb l’AFA.

En el cas que algun alumne no pugui realitzar una sessió, els diners no es tornaran, només serà en el cas que tot el grup no pugui realitzar el curset que es buscarà una alternativa per tal de recuperar la classe que no s’ha pogut fer.

Actualment existeixen quatre grups de natació creats amb el CNVIC-ETB, I3, I4, I5 i 1r. En el cas que ja tingueu un grup organitzat i voleu fer un curset, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del mail extraescolars.santmarc@gmail.com  per poder demanar a l'ETB si tenen cap disponibilitat horària. 

Si trobeu un altre club o piscina que us ofereix fer el curset de natació pel grup d’alumnes de l’escola que hagueu creat i a través de l’AFA pot ser més econòmic, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del mail extraescolars.santmarc@gmail.com per tal de poder-ho coordinar. 

MATERIAL 

Per realitzar aquesta activitat els nens hauran de portar banyador, gorro, xancletes, tovallola o barnús i ulleres (si el nen les vol). La resta de material el facilitarà l’ETB segons convingui. 

Curs:

De I3 a 6è  , tot i que actualment només hi ha disponibilitat de grup per I3, I5 i 2n

El número mínim d’infants per poder realitzar l’activitat serà de mínim 6  i màxim 15 nens per grup.

Horari grups actuals:

CURSETS ACTUALS CNVIC-ETB:

Grup I3: Dijous de 16:45 a 17:30  

Grup I4: Divendres de 17:00 a 17:30

Grup I5: Dilluns de 16:45 a 17:30  

Grup 2n: Divendres de  16:45 a 17:30

Inici:

Es fan cursets trimestrals de 10 sessions d’una durada aproximada de 45 minuts.

Habitualment s’inicien: Setembre/octubre - Gener - Abril

Preu:

Preu del curset soci AFA: aprox. 50€*

Preu curset NO soci AFA: aprox. 110€* 

*Preus aproximats, dependran del número de sessions i del curs.

Informació i inscripcions:

Enviar un correu a: extraescolars.santmarc@gmail.com

Les inscripcions es realitzaran per ordre d’arribada, tot i això, tindran prioritat els alumnes que hagin fet el curset de natació en el trimestre immediatament anterior.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PROPOSADES PERÒ QUE NO S'HA POGUT CREAR GRUP:

CUINA:

Els cuiners i les cuineres de manera creativa i lúdica preparen i elaboren ells mateixos diferents receptes; saludables, dolces, salades, creatives i d’altres cultures

Aprendrem a cuinar, a crear bons hàbits alimentaris, a utilitzar i manipular utensilis de cuina, ampliar coneixements, descobrir nous sabors, olors, textures, aliments de temporada, saludables, l’origen, l’elaboració... fomentar la iniciativa i la creativitat, saber reciclar,... treballant els valors, compartint, col·laborant, respectant.

Receptes variades: fredes, entrants, amanides, cremes, tapes, aperitius, postres, galetes, canelons... Seguim les tradicions i fem panellets per Tots Sants, receptes de Nadal, Mona de Pasqua i roses per Sant Jordi.

Funcionament: Els cuiners i les cuineres es posen el davantal i el barret de cuiner. I després de saber la recepta que faran, parlem i ampliem coneixements sobre els aliments que utilitzaran, observen els diferents passos a seguir per elaborar la seva recepta, llavors repartim ingredients i material, cada nen/a remena, barreja, amassa, talla, amaneix.... els seus ingredients, per poder fer el seu crep, batut, pizza, pastisset... i un cop acabat s’ho emporta a casa per poder compartir amb la família. I per acabar, recollir i netejar l’espai utilitzat.

Una activitat creativa, dinàmica, interessant...

Cursos:

Adreçat a alumnes de 1r a 6è

El número mínim d’infants per poder realitzar l’activitat serà de 6

Horari:

Dimecres 16:30h a 18:00h

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu:

30€/mes

Inscripcions:

Enviar un correu a Alba Generó: albagenero@gmail.com perquè us pugui enviar el full d’inscripció

CANOTERÀPIA:

Activitats i teràpia assistida amb gossos.

Beneficis de l’activitat:
Els gossos ens donen afecte, sense jutjar-nos ni demanar-nos res a canvi: Els gossos (emocionalment equilibrats) donen tot l’afecte del món a les persones, i a ells els hi és igual l’edat que tingui la persona, o el físic, o l’estat psicològic… Ells ho donen tot a canvi de res!

Estimulen l’atenció i la curiositat: Els gossos es mouen, exploren, realitzen exercicis, salten, busquen… Tot això motiva a les persones, estimula el seu interès i la seva curiositat.

Cobreixen possibles mancances afectives: A vegades el contacte físic carinyós és de les coses que hom pot trobar més a faltar. Cosa que els gossos, que són carinyosos i càlids sobremanera, sempre busquen el contacte i els hi agrada ser acariciats, abraçats… i rebre l’atenció humana, tot plegat ajuda a satisfer les possibles necessitats efectives. La qual cosa redueix l’estrès i augmenta la salut general de la persona. A més a més, els gossos actuen com a facilitadors socials, és a dir, faciliten la interacció amb altres persones.

Estimulen els records i la memòria

Diversió i alegria: A vegades hi ha persones poc motivades per jugar i/o té poques oportunitats per fer-ho. Però l’incentiu d’un gos alegre i carinyós estimula notablement les ganes de jugar i interactuar amb ells. A més a més, els gossos fomenten l’alegria!

Estimulació mental: Hi ha persones a les que els hi falta estimulació i/o interès per realitzar coses actives. En canvi, les activitats amb els gossos atrauen la seva atenció i els hi genera estimulació mental a través de la vista, el tacte, l’oïda… I fins i tot l’olfacte.


Cursos:

De I3 a 6è

El número mínim per realitzar l’activitat serà de 6 i màxim de 12.

Horari:

Dijous de 16:30h a 17.30h 

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu:

25€/mes

Informació i inscripcions:

Enviar un correu a: Àngel Casellas  info@gosllucanes.com

Trucar al 660 047 145

https://www.gosllucanes.com/que-oferim-sobre-terapia-assistida-gossos/
IOGA

El meu nom és Berta i m'he format com a instructora de ioga tant per adults com per a infants, embarassades, mares i nadons. Per a mi el ioga és una part de la meva vida, una tècnica que tant mentalment com física i espiritualment, m'ajuda a connectar-me a la terra, a viure el present.

Els meus objectius són, a part que aprenguin aquesta eina que és el ioga i tots els seus beneficis, que aprenguin a respectar-se entre uns i altres, a acceptar-se. Sóc molt curosa amb aquest aspecte. Treballarem des de la positivitat i l'amor, des d'aquí hi ha els canvis. Que puguin trobar un espai on sentir-se còmodes per poder explicar coses que els preocupen.

A les sessions de ioga, no només hi ha el ioga, sinó que acompanyo a través de l'escolta i la confiança als infants en processos que ells ho necessitin, aprenem a gestionar les emocions a saber perquè actuem d'una manera i no d'una altra. Aprenem a escoltar-nos mica en mica. Sento que és necessari que els petitons de casa comencin a aprendre a respirar, a jugar fent postures de ioga, a relaxar-se, a tractar-nos bé entre uns i altres. Aprendran a tenir més consciència corporal, respiracions i a regular una mica més les seves emocions.

Treballarem diferents postures físiques, millorant la força i la flexibilitat. Aprendrem a respirar bé i a meditar. Que els nens connectin amb el ioga significa que comencin a connectar amb ells mateixos ja des de petits aprenent a escoltar-se, a entendre i poder expressar el que senten i com es senten.


Cursos:

De 1r a 6è

El número mínim per realitzar l’activitat serà de 6 i màxim de 12.

Horari:

Dimarts de 16:30h a 17.30h 

Divendres de 13:55 a 14:55, 1r, 2n i 3r

Divendres de 12:30 a 13:30, 4t, 5è i 6è

(es farà el dia que hi hagi més inscrits, o dimarts o divendres, per tant, si podeu els dos dies agrairíem que ho indiqueu en el mail alhora de fer la inscripció)

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu:

30€/mes

Informació i inscripcions:

Enviar un correu a: Berta - heyamayoga.berta@gmail.com 

Trucar al 633 654 222SURFSKATE:

El surfskate és un patinet amb un eix dissenyat per poder realitzar moviments de surf i snowboard. Els primers models de surfskate van aparèixer als anys 90', l'objectiu era seguir fent surf els dies que no hi havia onades. Actualment al mercat, hi ha una gran varietat de marques i models.

A part de poder surfejar l'asfalt... el surfskate és una activitat molt dinàmica i divertida que es pot gaudir amb família, ja que és apta per grans i petits.


Al ser una activitat de lliscament, millorem habilitats físiques com l'equilibri, la coordinació i la fluïdesa de moviment. També es millora la força, la resistència de cames i la capacitat aeròbica.

A més, a través de jocs dinàmics treballem continguts de:

- Hàbits saludables.
- Punts cardinals
- Meteorologia.
- Ètica sostenible amb el medi ambient

La cooperació, la motivació i la diversió són els pilars indispensables per desenvolupar aquesta activitat.

Curs dirigit per un coach esportiu, especialitzat en esports de lliscament com el Surf, kitesurf, wakesurf, esquí i snowboard.

El curs segueix una metodologia i una progressió per facilitar l’aprenentatge. Durant el curs s’ensenyarà:

- Preparació física enfocada al surfskate dissenyada per un coach esportiu especialitzat en esport de lliscament.

- Història del surfskate i la seva evolució.

- Assessorament de material i possibilitat de comprar Surfskate.

- Descobriment de les diferents posicions: goofy o regular.

- Posició bàsica sobre el surfskate.

- Progressió d'exercicis per l'adquisició de les habilitats tècniques.

- Diferents tècniques, bombeig , carving, snaps...

-Jocs de pista amb surfskate


El surfskate és una activitat individual que permet l'evolució personal i és practicada amb grup de forma cooperativa i inclusiva.

"Per nosaltres l'important és gaudir de l'aprenentatge i del procés, el resultat serà la conseqüència".

Material: Cada participant ha de portar el seu casc (recomanable 100%) i proteccions (aconsellable).
En aquest enllaç podeu trobar un video de l’activitat: https://youtu.be/ONr88hQ-e-s

Cursos:

De 1r a 6è

El número mínim d’infants per poder realitzar l’activitat serà de 6 i màxim de 10

Horari:

Els dijous de 16:30h a 17:45h

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu :

30€/mes (inclou surfskate)

Informació i inscripcions:

Informació:  Jordi Vilà - 695.178.210 o  enviar mail a narauasurf@gmail.com.

Inscripcions a través del formulari: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekHTvzqyS6SAc1OYD959WRCmaTOiWLMD1DUg3jpSLaamsifQ/viewform 
BICICLETA BTT:

Es treballaran diferents capacitats tant físiques com tècniques amb la bicicleta de muntanya.

L’Escola esportiva Enclusa ofereix la pràctica d'una nova activitat esportiva i formativa al Medi Natural. “Transmetem la passió que tenim per la muntanya amb els més petits de casa, els fem uns amants del medi natural i els ensenyem una sèrie de valors per fomentar l’estima i el respecte per l’entorn natural.”

L’objectiu no és únicament el treball sobre la vessant esportiva sinó utilitzar aquesta activitat concreta com a base i fil conductor per a poder treballar una sèrie d’objectius pensats en un desenvolupament molt més global dels participants, tant a nivell esportiu com a nivell personal. Tenim en compte tres àmbits: el SOCIAL, l’ESPORTIU i l’ENTORN. D’aquesta manera aconseguim un format global d’activitat que permet, a través de l’esport, treballar diferents valors, com: la felicitat, la cooperació, el treball en equip, el coneixement i respecte pel medi, les relacions interpersonals, … i molts més.

                           Junts aprenem a través del joc i l'esport a l'aire lliure!

Organitzarem els grups en funció de les edats i ens reservem la possibilitat de poder fer els canvis que creiem necessaris.
L'edat mínima per iniciar-se a les nostres activitats és a partir de I5 fins a 6è.

Cal ser autònom amb bicicleta (sense rodetes).

Cursos:

De I5 a 6è

El número mínim per a realitzar l’activitat serà de 8 

Horari:

Divendres de 16:30 a 18h

Inici/Fi:

Inici: Setmana del 2 d’octubre

Fi: setmana del 31 de maig

Preu:

35€/mes

Informació i inscripcions:

Enviar un correu a: hello@innovitsport.com

Trucar al 649.18.71.48 (Roger) / 693.70.63.17 (Adrià)PER AQUELLES FAMILIES QUE ENS HEU DEMANAT:

- PATINAGE: Us podeu posar en contacte amb clubpaticalldetenes@gmail.com
- VOLEIBOL: Us podeu posar en contacte amb cvcalldetenes@gmail.com - 609.601.997 (Júlia)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada